9 grudnia 2011

TaskBowFree - koloryzowanie przycisków na pasku zadań

TaskBowFree jest bezpłatnym i nie wymagającym instalacji programem, którym można organizować przyciski na pasku zadań oraz dla szybszego odróżnienia wyróżniać je odmiennymi kolorami. Ponadto pozwala na ich grupowanie przez przeciąganie i upuszczanie jednego na drugi, a także zmieniać kolejność na pasku tak, aby przy następnym uruchomieniu każdy przycisk lub grupa znajdowały się w tym samym miejscu. Inną funkcją jest możliwość dodania jednego lub kilku pasków szybkiego dostępu do ulubionych programów i uruchamiania ich wprost z paska zadań bez potrzeby wchodzenia w menu Start lub zaśmiecania skrótami pulpitu.

Dostępne funkcje:
  • Przypisywanie kolorów do programów lub okien
  • Organizowanie przycisków na pasku (zmiana kolejności, grupowanie)
  • Kompaktowy pasek szybkiego uruchamiania
  • Szybki dostęp do zadań lub grup (jedno kliknięcie)
Podpowiedź konfiguracji:
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji domyślnie skonfigurowanych mamy kilka najczęściej używanych aplikacji typu: Word, Excel, Outlock, IE, Notatnik itd, ale dodawać, a późnej usuwać i edytować możemy każdy program jaki tylko chcemy. Klikamy na przycisk plus (+) i z okna wyboru w pole Program name wprowadzamy ścieżkę dostępu do programu (w przykładzie Mozilla Firefox). Następnie ustalamy kolor przycisku i/lub tekstu. Potem zmieniamy opcję z Default na Custom), a dalej w Settings.. określamy kolor i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Wszystkie inne programy, nie znajdujące się na liście przyjmą domyślny kolor z pierwszej pozycji listy Common (default). Kolor ten również można zmienić .

Gdy chcemy przypisać jeden kolor grupie programów podobnej kategorii np. przykładowego Common lub Media używamy tzw. maski. W pozycje Name/info lub Window caption wprowadzamy kluczowe słowa ze znakami specjalnymi ", *, ?" z lewej lub/i z prawej strony słowa. Przykładowe "Media" powoduje to, że przyciski na pasku będą tego samego koloru zarówno dla odtwarzacza Media Player jak i folderu czy okna zawierającego nazwę media. Podobnie maska "Microsoft" pokoloruje wybranym kolorem odpowiednio pakiet Microsoft Office jak i folder o tej nazwie itd.

Pasek szybkiego uruchamiania znajduje się lewej strony, tuż obok menu Start i tu mamy dostęp do jednego lub kilku, w zależności od tego, co wcześniej ustalimy w ustawieniach (Quick Launch options). Aby dodać program do listy nie musimy jednak wchodzić do ustawień. Wystarczy przeciągnąć skrót z pulpitu, albo z menu Start na reprezentującą ikonę na pasku i upuścić na otwarte okno.
I tu mała uwaga odnośnie ikony reprezentującej pasek. Jest nią ikona pierwszej aplikacji znajdującej się na liście, co można łatwo zmienić zmieniając strzałkami ich kolejność.Chcąc usunąć skrót z listy wchodzimy do ustawień Quick Launch options (ikona w tray-u), zaznaczmy odpowiedni wpis na liście i usuwamy przyciskiem minus (-)

W ustawieniach, do których najszybciej wejdziemy z menu kontekstowego każdego przycisku lub paska szybkiego uruchamiania znajdziemy także opcje odpowiedzialne za grupowanie przycisków jak i zachowanie programu, np. uruchamianie wraz z systemem Windows, czy ukrywania ikony w zasobniku systemowym.

Więcej szczegółowych informacji uzyskamy na stronie producenta.

Strona domowa | Freeware | Windows 7/XP/2000 | Pobierz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails