16 września 2010

InWatch - automatyczna segregacja plików

InWatch to bezpłatna aplikacja monitorująca i utrzymująca w należytym porządku pulpit, lub każdy inny folder. Automatycznie posegreguje wszystkie pliki, jakie tylko znajdą się w nadzorowanych folderach. Wystarczy raz skonfigurować program, aby dokumenty, archiwa, zdjęcia, pliki muzyczne, filmowe i tym podobne media zostały rozpoznane i przeniesione we wskazane miejsce. Wszystkie pliki identyfikuje według nazwy i po ich typie (rozszerzeniu). Później użytkownik może je edytować, dodając brakujące lub usuwając niepotrzebne.Monitorować można każdą ilość folderów, zależną tylko od wymagań użytkownika, a program samodzielnie uporządkuje wszystkie według kategorii - gdy tylko pojawią się w nich jakieś pliki. A w przypadku plików MP3 nawet porozmieszcza do odpowiednich podfolderów według artysty rozpoznanego po tagach ID3v1.

Instalacja przebiega typowo. Po uruchomieniu aplikacji od razu przystępujemy do konfiguracji, a ponieważ odbywa się za pomocą Kreatora wszystkie czynności są proste i intuicyjne. Wystarczy postępować zgodnie z poleceniami.

1. Na samym początku wybieramy nadzorowany folder. W naszym przykładzie będzie to pulpit, bo tu najczęściej zapisujemy pobierane z internetu pliki, ale może to być każdy inny folder. A więc klikamy na Folder i z okna wyboru wybieramy Pulpit.
2. Następnie określamy multimedia: Muzyka, Wideo, Archiwa, Obrazy dysku (ISO), Aplikacje, Torrenty itd. Ich wybór będzie pojawiał się sekwencyjnie, w kolejnych krokach. Dla każdej kategorii wskazujemy odpowiedni folder docelowy i żądaną akcję: kopiowanie lub przenoszenie plików. Gdy dana kategoria nas nie interesuje, po prostu pozostawiamy nieskonfigurowaną.
3. W ostatnim kroku kreatora mamy możliwość wskazania wspólnego folderu dla wszystkich innych i nie określonych w poprzednich krokach kategorii (Other files).
Zaznaczając UseSmartArchive Option uruchomimy inteligentne kontrolowanie zawartości archiwów znajdujących się w monitorowanych folderach. Gdy skaner znajdzie w archiwum np. dużą ilość zdjęć, wtedy zaproponuje folder, który wskazaliśmy dla plików graficznych itp.

Mamy już skonfigurowany monitoring jednego folderu (tu pulpitu). Jeśli mamy zamiar dodać kolejny, nic nie stoi na przeszkodzie. W ostatnim kroku Kreatora zaznaczamy Set up one more folder... i zabawa rozpoczyna się od nowa. Opcjonalnie w ustawieniach Configure Watchers... również znajdziemy odpowiednią opcję Add New Watcher. Potem w oknie wyboru wskazujemy nowy folder i kolejno ustawiamy multimedia...

Po skonfigurowaniu wszystkich folderów w zasobniku systemowym znajdziemy odpowiednią ikonę, po kliknięciu której z menu kontekstowego mamy możność nimi zarządzać. A więc dodawania nowych, usuwania niepotrzebnych folderów, podglądu statystyk, raportów, archiwów, czy tworzenia nowych podfolderów dla mp3 Create artist subfolder for music. A także całkowitego wstrzymania monitoringu lub tylko określonej kategorii.Gdy brakuje jakichś rozszerzeń pliku, a są nam potrzebne, mamy możliwość ich edycji: dodawania nowych, usuwania niepotrzebnych, wstrzymywania czy zmiany folderu docelowego.Po skonfigurowaniu programu InWatch będzie nas informował odpowiednimi komunikatami w obszarze powiadomień (tray-u) o wszystkich akcjach.

O podobnym programie DropIt segregującym pliki według rozszerzeń już pisałem. Tam jednak trzeba było ręcznie przeciągać i wrzucać pliki do "pływającej" ikony na pulpicie. InWatch robi to automatycznie, nie absorbując uwagi użytkownika.

Strona domowa | Freeware | Windows 7/Vista/XP | Pobierz

1 komentarz:

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails