11 marca 2011

TaekWindow - zarządzanie oknami w stylu Linux

Taekwindow jest bezpłatnym i nie wymagającym instalacji narzędziem, które znacznie ułatwia i przyśpiesza tak prostą, wydawałoby się czynność, jak przenoszenie lub zmianę rozmiaru okna Windows. Podobnie jak w systemie Linux nie trzeba już klikać na pasku tytułowym okna, aby przenieś je w inne miejsce pulpitu, ani celować kursorem w jego krawędź czy róg. Wystarczy podczas przemieszczania lub skalowania okna dodatkowo wcisnąć klawisz Alt chwytając jednocześnie kursorem dowolny jego punkt - lewym lub prawym przyciskiem myszy - odpowiednio od zamierzonego celu.

Dostępne funkcje:
  • Łatwe przemieszczanie okien (Alt+ dowolny punkt)
  • Skalowanie okien (Alt+ dowolna krawędź, róg)
  • Przesuwanie zmaksymalizowanych okien pomiędzy monitorami
  • Przełączanie (aktywowanie) okna (z kilku otwartych) kółkiem myszy
  • Chowanie aktywnego okna pod inne kliknięciem na jego pasku tytułowym środkowym przyciskiem myszy
Jak już wspomniałem programu nie trzeba instalować. Wystarczy rozpakować pobrane archiwum i uruchomić wykonywalny plik taekwindow.exe. Jego ikonę znajdziemy w zasobniku systemowym (tray-u), koło zegara i aby wejść do ustawień klikamy na nią prawym przyciskiem myszy wybierając z menu Preferences...

W pierwszej karcie (patrz powyżej) General do dyspozycji mamy podstawowe funkcje: uruchomienia narzędzia wraz z systemem Windows - Start when logging on, włączenia lub usunięcia jego ikony z tray-a - Show icon in notification area, zapisu ustawień konfiguracyjnych w systemowym rejestrze - Registry, albo w folderze narzędzia, w pliku ini - INI file. Druga opcja jest bardziej wskazana, bo nie zaśmieca rejestru i pozwala używać jej na zewnętrznych urządzeniach USB np. pendrajwie.

W drugiej Keys and buttons mamy możliwość wyboru klawisza Alt aktywującego rozszerzenie: lewego, prawego lub dowolnego z nich oraz zmianę domyślnych ustawień trzech przycisków myszy, którymi przesuwać będziemy, a którymi skalować okna. Zaznaczenie Push windows back with middle mouse... uaktywni funkcję chowania środkowym przyciskiem myszy aktywnego okna pod inne.

Trzecia karta Resizing określa aktywne miejsca okna podczas zmiany jego rozmiaru. Bottom right corner - aktywny tylko dolny, prawy róg oraz Closest corner/edge - dowolna jego krawędź lub róg.
Scrolling to przedostatnia już karta, w której do wyboru mamy tylko dwie opcje zachowania okien podczas przewijania ich zawartości rolką myszki. I chodzi tu o kilka otwartych jednocześnie okien, jeden nad drugim.Pierwsza Scroll the focused window - to standardowe zachowanie okien systemu Windows, a druga Scroll the window under the cursor - przewijana będzie zawartość tego okna nad którym pojawi się kursor, mimo iż okno to może być w tle pod innym.

Ostatnia karta nie wymaga wyjaśnień.

Podobne aplikacje [SecondShell], [KDE Window Resizer]

Strona domowa | Freeware | Windows 7/Vista/XP (32-64bit) | Pobierz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails