13 marca 2011

IObit Unlocker - usuwanie zablokowanych plików i folderów

"Odmowa dostępu!", "Plik w użyciu", "Błąd usuwania pliku lub folderu", "Nie można usunąć pliku, gdyż jest używany przez inny program"... takie i podobne komunikaty nierzadko pojawiają się w systemach Windows przy próbie zmiany nazwy, usuwania, kopiowania czy przenoszenia pliku. Zna je prawie każdy użytkownik komputera. Do rozwiązywania takich denerwujących problemów służą wyspecjalizowane narzędzia takie jak Unlocker, Tizer Unlocker, LockHunter itp. Niedawno do ich kolekcji dołączyło narzędzie firmy IObit...
IObit Unlocker umożliwia wykonywanie popularnych czynności na plikach lub folderach zablokowanych i unieruchomionych przez inne programy.
Uwalnia uchwyt procesu umożliwiając tym samym jego modyfikację lub usunięcie, bez zbędnych i skomplikowanych czynności. A ponieważ integruje się z Eksploratorem Windows jego obsługa upraszcza się do wskazania opornego pliku/ folderu i wybraniu z menu kontekstowego komendy IObit Unlocker.
Po automatycznym wywołaniu interfejsu narzędzia wystarczy już tylko wybrać jedną z czterech czynności, którą mamy zamiar wykonać Usuń (Delete), Zmień nazwę (Rename), Przenieś (Move) i Skopiuj (Copy).
W kolejnych oknach (w zależności od wyboru czynności) podajemy nową nazwę, albo nowe miejsce lokalizacji pliku i potwierdzamy wykonanie zadania przyciskiem Unlock. To proste i łatwe.
Gdyby mimo to pojawił się jakiś problem w usunięciu czy modyfikacji pliku / folderu, aplikacja posiada jeszcze drugą, wymuszoną metodę Forced Mode. Wystarczy przed modyfikacją zaznaczyć ten tryb i ponowić operację.

Program umożliwia otwieranie wielu plików/ folderów w tym samym czasie, co pozwala przyśpieszyć czynności w przypadku większej ich ilości. Można je dodawać do listy przyciskiem Add, albo prościej i szybciej przeciągać wszystkie bezpośrednio do głównego okna interfejsu.

UWAGA! Programu używać należy z rozwagą i dokładnie analizować usuwane pliki/ foldery, aby przypadkiem nie usunąć ważnego pliku systemowego!

Strona domowa | Freeware | Windows 7/Vista/XP | Pobierz

1 komentarz:

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails