30 marca 2010

SecondShell - zmiana rozmiaru, przemieszczanie i zamykanie okien Windows

Większość użytkowników Windows na pewno przyzwyczaiło się do tego, że aby przenieś okno w inne miejsce pulpitu, należy najpierw uchwycić jego pasek tytułowy. Podobnie przy zmianie rozmiaru okna trzeba dokładnie wycelować kursorem w jego krawędź lub róg. Także podczas minimalizacji lub zamykaniu okna należy trafić w odpowiedni przycisk w prawym, górnym rogu. Jest to uciążliwe i niejednemu użytkownikowi sprawia wiele kłopotów.

SecondShell to nie wymagająca instalacji aplikacja, pracująca również w najnowszym systemie Windows 7, która rozszerza możliwości powłoki systemu Windows. Znacznie usprawnia wykonywanie podstawowych operacji, takich jak zmiana rozmiaru, przemieszczanie, minimalizowanie oraz zamykanie okien, bez potrzeby dokładnego celowania kursorem myszy w ich pasek tytułowy czy krawędź. Wszystkie te czynności wykonamy teraz dużo prościej i szybciej.

Wystarczy przytrzymać klawisz Alt, umieścić kursor w dowolnym miejscu okna (nie ma potrzeby chwytania paska tytułowego) i lewym przyciskiem myszy przenieś w odpowiednie miejsce pulpitu. Podobnie postępujemy w przypadku zmiany rozmiaru okna, tylko zamiast lewego przycisku myszy należy użyć prawego. Okno skalujemy podobnie jak poprzednio, przeciągając kursorem w pionie lub poziomie dowolny jego fragment.
Natomiast klikając środkowym przyciskiem myszy na pasku tytułowym okna szybko je zminimalizujemy, a prawym przyciskiem zamkniemy, tym razem bez pomocniczego klawisza Alt.

Usprawnienie na pewno przyda się także użytkownikom laptopów i netbooków, w których nie ma myszki, a samo skalowanie okien przez touchpad bywa kłopotliwe. Teraz wystarczy przytrzymać Ctrl+Alt i klawiszami kursorów (strzałki góra-dół, prawo-lewo) przełączać rozmiar aktywnego okna maksymalizując je odpowiednio - w pionie lub poziomie lub wracając do poprzedniego rozmiaru.

Program umożliwia także wykorzystanie 10 własnych skrótów do szybkiego uruchamiania najczęściej używanych aplikacji. Domyślnie ustawione są dwie: Notatnik - uruchamiany skrótem Ctrl+r oraz Kalkulator - uruchamiany skrótem Ctrl+g.

Aby dodać własne, otwieramy notatnikiem plik konfiguracyjny secondshell.ini, który znajduje się w głównym folderze aplikacji. W pliku tym należy dopisać w liniach Aplication1-10 własne programy, podając ich dokładną ścieżkę oraz w liniach Hotkey1-10 skróty, za pomocą których mają być uruchomione.
Ja dopisałem kolejno Skype ze znakiem ^s, co oznacza uruchomienie go skrótem klawiszowym Ctrl+s oraz Firefox ze znakiem ^f, uruchamiany skrótem Ctrl+f.
Zamiast znaku ^ można użyć innych #, !, lub +, które oznaczają:

  • ^ = Ctrl
  • # = Win
  • ! = Alt
  • + = Shift

Aplikacja umieszcza swoją ikonę w obszarze powiadomień (tray-u), gdzie po jej dwukrotnym kliknięciu szybko można ją wyłączyć lub ponownie włączyć. Tam też dostępna jest też cała lista obsługiwanych skrótów i funkcji.

Jak przy każdej nietypowej zmianie potrzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się i przyswoić sobie nową obsługę okien.

Podobne programy: [KDE Window Resizer] lub [Alt Drag]
Strona domowa
Licencja: bezpłatna
System: Windows 7/Vista/XP
Pobierz: SecondShell1.0.7.zip

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails