23 marca 2010

Glint - wizualne monitorowanie aktywności i wydajności systemu Windows

Glint monitoruje wszystkie działania systemu, zarówno w lokalnym jak i zdalnym komputerze i wyświetla je na pulpicie w efektownych, graficznych wskaźnikach. Jednocześnie może obsłużyć do 200 różnego rodzaju aktywnych procesów systemu, których wyboru dokonujemy w ustawieniach programu. W zależności od ilości tych wskaźników wszystkie monitorowane zadania przedstawić może na kilka sposobów: w małych - jednokolumnowych lub większych - kilkuwierszowych paskach oraz wyświetlić je w postaci wykresów, słupków lub błyskających lampek. Wszystko na bieżąco - w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, z prawej strony okna wskaźników wyświetlane są najczęściej używane, aktywne procesy - w malejącej kolejności.

Po najechaniu kursorem na dowolny wskaźnik w podpowiedzi uzyskamy o nim bliższe informacje, a dokładniej jego ostatnie wartości. Natomiast z menu kontekstowego szybko zmienimy wygląd, sposób zachowania i wyświetlania całego wskaźnika. Taki zestaw wskaźników można przenosić w dowolne miejsce pulpitu, umieścić nad innymi oknami (zawsze na wierzchu) lub uczynić tak, aby zachował się jak każde inne okno.

Dla ułatwienia - w karcie General Options - program oferuje kilka wstępnie skonfigurowanych już schematów Few_Graphs, Large, Small i Standard - bardziej przydatnych mniej doświadczonym użytkownikom. Wystarczy załadować przyciskiem Load jeden z nich.


Ustawione w nich są te najczęściej monitorowane obiekty takie jak procesor, pamięć, Sieć i dyski, które możemy edytować, dodawać nowe lub usuwać niepotrzebne, a także zmieniać styl i rozmiar wskaźnika - według aktualnych potrzeb. Zawsze jednak należy zapisać nowy schemat (Save As), aby móc go później wczytać.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przeznaczona jest druga karta Performance Counters selection gdzie dostępnych jest dziewięć grup liczników: System, Server, IO, Internet, Networking, Connections, Processes, NET i Other, a w każdej z nich liczne podgrupy.

Po wejściu do podkategorii grupy - przyciskiem Add przenosimy z lewej strony okna do prawej potrzebny licznik lub przyciskiem Remove usuwamy niepotrzebny. W ostatniej karcie Indicator Options dostosujemy kolor, nazwę i inne atrybuty wskaźnika.

Program nie wymaga instalacji. Wszystkie ustawienia zapisuje w pliku INI, w folderze z którego został uruchomiony. Po rozpakowaniu archiwum wystarczy uruchomić główny plik Glint.exe.

Strona domowa
Licencja: freeware
System: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Pobierz: Glint.1.26.zip

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails