4 marca 2010

Uberstaller - dokładne odinstalowanie zbędnych aplikacji

Systemowy aplet "Dodaj/Usuń programy" nie jest idealny i często zdarza się, że po odinstalowaniu oprogramowania niektóre jego elementy nadal pozostają w systemie. Na przykład: puste foldery, skróty w menu Start, wpisy w rejestrze itd. Taka sytuacja destabilizuje i wydłuża czas uruchamiania systemu obniżając jego wydajność. Może być też przyczyną wielu innych problemów.

Uberstaller to bezpłatne narzędzie umożliwiające odinstalowanie niechcianych aplikacji w taki sposób, aby nie pozostało po nich żadnych "zapomnianych" śladów. Dołączony heurystyczny skaner wyszuka i usunie wszelkie dane pozostałe po niedokładnym odinstalowaniu standardowym instalatorem. A wszystkie usunie w bezpieczny sposób, przenosząc je do kosza, co umożliwia ich ewentualne przywrócenie.
O wszystkich zainstalowanych programach uzyskamy pełne informacje, a filtrowanie listy umożliwia szybsze ich zlokalizowanie.

Drugą funkcją jest podręczna niszczarka, obsługiwana metodą "przeciągnij i upuść", która pozwala szybko i skutecznie pozbyć się niechcianych plików lub folderów.

Użycie narzędzia jest proste i intuicyjne.
1. Najpierw wybierz aplikację z dostępnej listy i przyciskiem Uninstall potwierdź chęć jej usunięcia. Opcjonalnie możesz użyć do tego menu kontekstowego, klikając na niej prawym przyciskiem myszy. Następnie przyciskiem Launch potwierdź usuwanie elementu...

W pierwszym etapie uruchamiany jest standardowy dezinstalator, więc odinstalowywanie obywa się tradycyjnie.
Następnie kliknij Next, aby przejść do drugiego etapu.

2. W drugim kroku skaner będzie poszukiwał ewentualnych śladów, jakie mogły pozostać po usuniętym programie. Jeśli nic nie znajdzie proces usuwania zostanie zakończony.

W innym przypadku wszystkie znalezione pliki, foldery, skróty i inne elementy wyświetlone zostaną w kolejnym oknie, gdzie możesz dokonać ich przeglądu i usunąć wszystkie lub tylko te, które uznasz za stosowne.

W ustawieniach programu istnieje możliwość dostosowania koloru interfejsu, automatycznej aktualizacji do nowszej wersji, usunięcia "śmieci" z pominięciem kosza, włączenia trybu Turbo - dla szybszego wczytywania listy (bez ikonek), ukrycia komponentów systemowych - dla lepszej czytelności listy oraz wyłączenia drugiego etapu - skanowania.

Do prawidłowej pracy w Windows XP wymaga środowiska minimum NET Framework 2.0. Vista i 7-ka standardowo mają je zainstalowane.

UWAGA! Jeśli masz problemy z odinstalowywaniem programów, gier lub innych komponentów lepszy będzie Revo Uninstaller.

Strona domowa
Licencja: freeware
Wymagania: .NET Framework 2.0
System: Windows 7/Vista/XP
Pobierz: Uberstaller2.0.setup

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails