26 listopada 2009

miniMIZE - minimalizacja okien do miniatur na pulpicie

miniMIZE to maleńka aplikacja, która usprawnia i oszczędza cenne miejsce na pasku zadań. Przechwytuje minimalizowane okna i umieszcza je, nie jak to zwykle bywa do przycisków na pasku tylko do miniatur na pulpicie, na którym przemieszczać można je jak zwykłe ikony. Nad nimi ma jednak tą przewagę, że po wizerunku miniatury (tzw. zrzucie okna) od razu widać jaki program reprezentuje. Aby jeszcze bardziej ułatwić identyfikację, każda miniatura wyświetlana może być z oryginalną ikoną.

Funkcje:
- Minimalizacja okien do miniatur na pulpicie
- Lista ignorowanych okien i aplikacji
- Ukrywanie przycisków paska zadań
- Obsługa skrótów klawiaturowych
- Obsługa wielu monitorów
- Ustalanie pozycji i kierunku miniatur na pulpicie


W ustawieniach, w pierwszej karcie General ustalisz, czy miniMIZE ma automatycznie uruchamiać się z systemem Windows, umieszczać swoją ikonę w tray-u lub ukrywać tradycyjne przyciski na pasku zadań.

Zaznaczone pole Only Move Thumbnails When I Hold CTRL pozwali Ci przeciągać miniatury tylko z wciśniętym i przytrzymanym klawiszem CTRL, a w polu Restore Windows Using ustalisz sposób przywracania okna: pojedynczym lub dwukrotnym kliknięciem.

W drugiej karcie Thumbnails zmienisz rozmiar, metodę tworzenia i przeźroczystość miniatur, a także możliwość wyświetlania na nich oryginalnych ikon.

Podczas tworzenia miniatur ich zachowanie określisz w polu Default Level, gdzie do wyboru masz trzy poziomy:
1. Pin to Top - zawsze na wierzchu.
2. Normal - jak zwykłe okno (z-order)
3. Pin to Desktop - zawsze z dołu

W karcie Position wstępnie określisz z którego rogu ekranu i w jakim kierunku miniatury mają się układać na pulpicie oraz z jakim odstępem pomiędzy nimi (domyślnie 20 pikseli).

W kolejnej karcie Hotkeys przypiszesz skróty klawiszowe najczęściej używanym funkcjom.

Karta Exclusions zawiera listę ignorowanych programów. Przydaje się w niektórych przypadkach, w których minimalizowane lub zamykane okna mają zostać tylko ukryte i nadal działać w tle, jak w przypadku POP Peeper-a lub takich, których nie da się minimalizować.

Dołączenie programu do listy wyjątków możliwe jest na trzy sposoby:

1. Cały proces - przez wskazanie pliku wykonywalnego np: POPPeeper.exe, wlmail.exe itd.
2. Tylko określone okno - wystarczy przeciągnąć mały krzyżyk-celownik na otwarte okno i potwierdzić dołączenie do listy przyciskiem Add i OK.
3. Wszystkie okna tej samej klasy w danym procesie. W przypadku POPPeepera jest to klasa POPPeeperDlg i ta sama dla TheBat itp. Tak samo jak poprzednio wystarczy przeciągnąć krzyżyk-celownik na tytuł okna.

Z menu kontekstowego ikony mimiMIZE, w każdej chwili wyłączysz i włączysz tworzenie miniatur odpowiednią komendą: Deactivate lub Activate. Ikonka zmieni wtedy niebieski kolor na szary, lub odwrotnie.

Program nadal jest w wersji rozwojowej beta3 i należy liczyć się z możliwością wystąpienia błędów. Proszę mieć to na uwadze.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w pliku pomocy.

Strona domowa
Licencja: freeware
System: Windows XP sp2
Pobierz: miniMize.1.0.37.setup (beta3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails