2 listopada 2009

Svchost viewer - kontroluj wystąpienia procesu svchost

Na pewno niejeden użytkownik komputera z systemem Windows zastanawiał się, po co tyle (zwykle 7-8) procesów o tej samej nazwie svchost.exe występuje w karcie Procesy, w systemowym Menadżerze zadań wywoływanym skrótem Ctrl+Alt+Del (w WinXP). Menadżer ten jednak poza ich ilością nie poda nam żadnych bliższych informacji o powiązanych usługach.
O procesie tym wspomniałem już w sierpniu, opisując program Svchost Process Analyzer. Tam też znajdziesz kilka innych informacji.

Svchost viewer to nie wymagająca instalacji i bardzo prosta w użyciu aplikacja powalająca szybko zidentyfikować wszystkie wystąpienia procesu svchost.
Po przeskanowaniu systemu, w przejrzystym oknie poda nam wszystkie jego wystąpienia, wraz ze współdzielonymi usługami. O usługach tych dowiemy się podstawowych informacji, takich jak jej nazwa i typ, ile zajmuje pamięci, w jaki sposób została uruchomiona ręcznie czy automatycznie, jej aktualny status, a także czy może zostać wstrzymana lub zatrzymana. Niewątpliwie pomoże nam w tym opis usługi, tym bardziej, że jest po polsku.

Najnowsza wersja jest jeszcze w fazie beta, za to bardziej stabilna i szybsza, ma nieco odmłodzony interfejs (ikony). Dodano także możliwość wyłączenia niektórych usług, a także zapisania raportu do pliku tekstowego. Ma także możliwość uruchomienia z poziomu aplikacji systemowego Menadżera usług.

Strona domowa
Licencja: freeware
Wymagania: .NET Framework 2.0>
System: Windows XPsp2/Vista/7
Pobierz: svchostviewer05beta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails