22 kwietnia 2010

Gmail Notifier Plus - powiadamianie o nadejściu poczty w Windows 7

Gmail Notifier Plus powiadamia o nadejściu nowej poczty w kontach Gmail i przeznaczony jest tylko dla systemu Windows 7. Integruje się z nowym interfejsem, w pełni wykorzystując jego możliwości podglądu okien w miniaturach oraz przypinania ikony do paska zadań.

Program działa z wieloma kontami Gmail sprawdzając w określonym czasie wszystkie po kolei. W przypadku pojawienia się nowej poczty zostaniemy powiadomieni sygnałem dźwiękowym oraz ilością maili przez oznaczenie ikony odpowiednią cyfrą. Po wskazaniu kursorem takiej ikony na pasku zadań mamy możliwość podglądu nagłówka wiadomości. Natomiast strzałkami Poprzedni - Następny poruszamy się pomiędzy kolejnymi wiadomościami.


Pomimo swej prostoty doskonale spełnia swoje zadanie. Nawet w przypadku błędnie podanych danych konta (login i hasło) lub braku połączenia internetowego zostaniemy poinformowani odpowiednimi komunikatami.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie poczty możemy bezpośrednio, z przeglądarki internetowej zalogować się do konta, utworzyć wiadomość, przejść do skrzynki odbiorczej, ręcznie sprawdzić dostępność nowej poczty lub wejść do ustawień.

W ustawieniach mamy niewiele opcji konfiguracyjnych. W zasadzie możemy tu zarządzać kontami, dodając kolejne lub usuwając niepotrzebne, zmienić komunikat dźwiękowy oraz określić częstotliwość sprawdzania kont.

Nie wymaga instalacji. Jest to wygodna wersja przenośna (portable). Wystarczy rozpakować archiwum i uruchomić plik Gmail Notifier Plus.exe i ewentualnie przypiąć do paska.
Interfejs obsługuje język polski.
UWAGA! Wszystkie przykładowe adresy email są fikcyjne, wykorzystane na potrzeby tego postu!

Strona domowa
Licencja: freeware
Wymagania: konto w Gmail
System: Windows 7
Pobierz: GmailNotifierPlus-2.1.2.zip

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails