26 stycznia 2010

Disk Pulse - monitoruj wszelkie zmiany w plikach

Disk Pulse to bezpłatne narzędzie, które w czasie rzeczywistym monitoruje system i wykrywa wszelkie zmiany w plikach na dyskach, folderach i podfolderach. Zarówno te spowodowane przez system jak i te interaktywne, wykonywane przez użytkownika. Wszystkie zmiany plików widoczne będą w głównym oknie wraz z podaniem ich dokładnej daty, czasu i rodzaju zdarzenia.

Funkcje w wersji bezpłatnej:
  • Maksymalna liczba plików 100.000
  • Maksymalna pojemność 1TB
  • Ilość profili ograniczona do 3
  • Wsparcie dla długich nazw plików
  • Obsługa nazw plików Unicode
  • Monitorowanie wielu dysków i katalogów
  • Wybór zdarzeń do monitorowania

Tuż po uruchomieniu aplikacji przejdź do karty (Monitor->Directories) i przyciskiem Add wybierz dyski lub katalogi, które chcesz nadzorować.

Następnie przejdź do drugiej karty Events i wybierz odpowiednie zdarzenia.

W wersji darmowej dostępnych jest ich 9 co dla większości użytkowników powinno w zupełności wystarczyć. Dalsze karty Rules i Advanced nie są dostępne w wersji bezpłatnej.

Niestety, w wersji bezpłatnej nie mamy też możliwości zapisania raportu do pliku tekstowego, CSV czy HTML. Nieco utrudnia to analizowanie raportu. Możemy jednak wstrzymać monitoring i na bieżąco prześledzić listę zmian.

Strona domowa
Licencja: freeware
System: Windows XP/2003/Vista/2008/7
Pobierz: DiskPulse1.4.10.setup
Pobierz: DiskPulse1.4.10.setup (64-bit)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails