22 października 2010

Steghide UI - ukrywanie poufnych danych w plikach graficznych lub audio

Steghide UI to program steganograficzny, który jest w stanie ukryć różnego typu dane (txt, doc, xml itp. wiadomości) w plikach graficznych formatu JPEG i BMP oraz plikach dźwiękowych WAV i AU w taki sposób, by nikt z niewtajemniczonych nigdy się tego nie domyślił. Wszystkie poufne dane poddawane są wstępnej kompresji oraz szyfrowane jedną z 18 dostępnych metod (domyślnie 128 bitowym algorytmem AES), w oparciu o losowo generowane liczby zainicjowane hasłem - kluczem i osadzane (bez wdawania się w szczegóły) pomiędzy pikselami, a w przypadku audio pomiędzy próbkami dźwiękowymi. Oczywiście bez naruszania struktury obrazu lub dźwięku. Automatycznie obliczana jest także suma kontrolna integralności całego pliku.

Program może być obsługiwany z wiersza poleceń, a potrzebne argumenty znajdziemy w pliku pomocy. Wygodniej będzie jednak uruchomić go w wersji GUI.

Po uruchomieniu interfejsu, w polu Cover file przyciskiem Browse wskazujemy plik graficzny lub dźwiękowy, w którym chcemy zaszyć tajną wiadomość, a w polu Embed file plik ukrywany. Tu określimy stopień kompresji tekstu (od 1 do 9) oraz zastosujemy jeden z 18 algorytmów szyfrowania, wśród nich Rijndael 256, Gost, Enigma, TripleDES i inne - w 7-u trybach. W dostępne pole Pass wprowadzamy swoje hasło, potrzebne później także do odszyfrowania i odzyskania wiadomości, a kliknięciem dolnego przycisku uruchamiamy proces ukrywania.
I nikt poza nami nie domyśli się, że w zdjęciu lub pliku dźwiękowym zaszyfrowana jest jakaś wiadomość, prywatna lista haseł czy poufna korespondencja. Możemy spokojnie przechowywać je na dysku lub przesłać e-mailem do odbiorcy itp.
Aby w pełni zachować bezpieczeństwo, po zaszyfrowaniu pliku, ten oryginalny powinniśmy zniszczyć, najlepiej w jakieś niszczarce, np FileKiller lub Freeraser.
Aby wydostać zakamuflowaną w taki sposób wiadomość przechodzimy do karty Extracting i w pole Stego File wprowadzamy (Browse...) nasze wcześniej użyte do tego celu zdjęcie lub plik dźwiękowy, a w pole Pass hasło będące kluczem do odszyfrowania danych. Jeśli będzie prawidłowe, plik wyodrębniony zostanie na pulpicie pod tą samą nazwą co źródłowy. Istnieje oczywiście możliwość jego wcześniejszej zmiany przez usunięcie zaznaczenia z pola Use Original Name i wprowadzenie innej w polu Output File.
W karcie Command Line mamy możliwość podglądu bieżącej listy danych ukrywanych w określonych plikach graficznych lub audio. Nie mamy jednak w tym oknie możliwości ręcznego wprowadzania komend i argumentów. Aby to zrobić musimy użyć systemowego Wiersza poleceń.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga instalacji. Wystarczy rozpakować pobrane archiwum i uruchomić wykonywalny plik Steghide UI.exe.

Strona domowa | GPL | Windows 7/Vista/XP | Pobierz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails