30 czerwca 2010

TheFolderSpy - monitorowanie zmian na dyskach lub w folderach

TheFolderSpy to bardzo mały i nie wymagający instalacji program, który w czasie rzeczywistym monitoruje wszelkie zmiany jakie zachodzą w wybranych w folderach, a nawet całych dyskach twardych i zapisuje wszystkie w swoim dzienniku. Raz skonfigurowany będzie automatycznie śledził wszystkie poczynania nie tylko systemowe, ale także te wykonywane przez użytkownika lub każdy inny program.

Przeglądając później te zapisy, (które są zwykłym plikiem tekstowym) możemy dokładnie stwierdzić (data i czas) co, gdzie i kiedy zostało utworzone, usunięte, zmodyfikowane lub w inny sposób zmienione, a nawet jakim programem. Pozwala to przeanalizować różne akcje np. co takiego robił w tle antywirus itd.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian w plikach lub w ściśle określonych i zależnych tylko od wymagań użytkownika np. exe, mp3, doc, txt itp. narządzie umożliwia  także dodatkowe uruchomienie dowolnego programu, co stwarza nieograniczone możliwości powiadamiania, alarmowania itp. akcji.

Podpowiedź używania:

1. Pobierz, rozpakuj archiwum RAR i uruchom plik TheFolderSpy.exe

2. Dodaj przyciskiem Add item [1] folder lub kilka folderów, które chcesz nadzorować. Może to być także cały dysk lub dyski. Okno to służy także do zarządzania elementami. Tu je dodajesz i usuwasz lub tylko wstrzymujesz. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na elemencie z listy, który chcesz wyłączyć.

3. W następnym oknie skonfiguruj to co chcesz nadzorować. Przyciskiem [2] wskaż folder lub dysk, a następnie w polu [3] sprecyzuj jakiego typu pliki mają to być. Gdy pozostawisz pole puste monitorowane będą wszystkie. Opcjonalnie w polu Command line podać możesz dodatkowe parametry, a następnym polu [4] wybierasz (lub nie) plik wykonywalny, który zostanie uruchomiony w przypadku wykrycia zmiany. Nie zapomnij jeszcze ustawić atrybutów zmian [5].

4. Potwierdź wybór przyciskiem Done. Aby zmiany zaczęły obowiązywać należy ponownie uruchomić TheFolerSpy.

W każdej chwili monitoring można wstrzymać, wznowić, ukryć w tle, zakończyć lub automatycznie uruchomić wraz z systemem Windows.

Podobny program [Disk Pulse]

Strona domowa
Licencja: freeware
Wymagania: .NET Framework 3.5
System: Windows 7/Vista/XP
Pobierz: TheFolderSpy.1.5.rar

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails