3 lipca 2010

7APL - szybkie uruchamianie aplikacji w Windows 7

7APL Windows Application Launcher to podręczny pasek szybkiego uruchamiania najczęściej używanych aplikacji, jaki znamy z poprzednich wersji Windows, który wykorzystuje wszystkie możliwości nowego paska zadań w Windows 7. A więc umożliwia podgląd i uruchamianie aplikacji z interaktywnych miniatur, ich nawigację za pomocą odpowiednich strzałek oraz za pomocą tak zwanej JumpListy, czyli listy zadań dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem na ikonie w pasku zadań, że nie wspomnę o oczywistym przypinaniu i odpinaniu z paska itp.
Od innych tego typu narzędzi np. Jump-List Launcher (oprócz wspomnianego podglądu w miniaturach) wyróżnia się możliwością uruchamiania nie tylko pojedynczych aplikacji, ale także całych ich grup znajdujących się pod jednym przyciskiem.

Uruchamiać programy można czterema sposobami:

  • Z interaktywnej miniatury
  • Prawym przyciskiem myszy z JumpListy
  • Skrótem klawiszowym każdego profilu
  • Opcjonalnie z Gadżetu-miniatury

Podpowiedź konfiguracji:
1. Kliknij kartę New Profile. W dostępne pole wpisz nazwę profilu [1] (programu lub ich grupy), a następnie potwierdź decyzję klikając Create Profil.

2. W drugim oknie przyciskiem Browse [2] wskaż ścieżkę dostępu do uruchamianej aplikacji i zaraz potem klikając Include [3] umieść w prawej części okna. Opcjonalnie możesz tu jeszcze ustanowić skrót klawiszowy oraz zmienić wizerunek miniatury. Gdy jej nie zmienisz, domyślnie przejmie obraz z ikony programu.


Zastosuj i zapisz wybór przyciskiem Save/Update [4]. W przypadku tworzenia grupy uruchamianej jednym przyciskiem wróć do Browse [2] i powtórz poprzednie czynności. Każdorazowo musisz zapisać zmiany [4]. Dla stworzenia następnego profilu/aplikacji wróć do pkt.1, wprowadź nazwę itd...

3. Jeśli chcesz przełączyć uruchamianie z interaktywnego podglądu na "pływający" gadżet, przejdź do karty Welcome i zaznacz opcję Start 7APL in Gadget Mode. W tym oknie także dostosujesz zachowanie launchera do swoich potrzeb.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na forum, a także w dokumentacji.

Strona domowa
Licencja: freeware
System: Windows 7
Pobierz: 7APL.zip (beta)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails