28 lipca 2010

Kigo Image Converter - konwersja i wsadowe skalowanie plików graficznych

Kigo Image Converter to bezpłatne narzędzie do łatwej konwersji wielu obrazów z jednego formatu graficznego do drugiego, z jednoczesną zmianą ich rozmiaru (w obie strony) oraz podpisywaniem wszystkich znakiem wodnym - zarówno w postaci zwykłego tekstu, jak i wcześniej przygotowanym plikiem graficznym.
Program obsługuje najpopularniejsze formaty graficzne takie jak JPG, JPEG2000, BMP, PNG, TIFF, JPC, TGA, PCX i PNM.

Jego obsługa jest stosunkowo prosta.

1. Po uruchomieniu, metodą "przeciągnij i upuść" dodajemy do listy kolejno zdjęcia, które pochodzić mogą z różnych folderów i mogą być w różnych formatach graficznych. Niestety, nie ma możliwości przeciągnięcia całego folderu z zawartością, ale dodając pliki przyciskiem Add można w oknie wyboru zaznaczyć ich więcej. Przechodzimy w dół okna i z rozwijanej listy wybieramy docelowy format graficzny [1], a następnie podajemy folder docelowy [2], gdzie później znajdziemy przetworzone zdjęcia. Domyślnie ustawiona jest ścieżka Moje dokumenty\KigoImageConverter.

2. W drugiej karcie określamy rozmiar końcowy wszystkich zdjęć, który możemy ustanowić na dwa sposoby:
  • Procentowo - metoda przydatna wtedy, gdy pliki źródłowe są w różnych rozmiarach i po przetworzeniu chcemy mieć je w tych samych proporcjach. Wartości wprowadzone w dostępne pole [3] od 0.1 do 1.0 - pomniejszają zdjęcia. Przykładowo 0.1 oznacza zmniejszenie zdjęcia o 90% (9 razy), a 0.2 o 80%, 0.5 o połowę itd aż do 0.9. Pełna cyfra 1.0 oznacza 100% (rozmiar bez zmian), natomiast 2 - powiększenie obrazu o 200%, 2.5 - o 250%, 3.7 - o 370% itd. aż do 10.0 Wartości ustawiać można z dokładnością dwóch cyfr po kropce.
  • W pikselach - wprowadzając odpowiednie wartości [4] szerokość i wysokość np. 800 i 600 lub 1024 i 768 itp. Przy tej metodzie warto zaznaczyć Keep aspect ratio [5], aby zachować proporcje zdjęć. Metoda odpowiednia wtedy, gdy wszystkie zdjęcia po przetworzeniu mają być w jednakowych rozmiarach. Bardzo przydatna przy pomniejszaniu cyfrowych zdjęć, które zwykle są w jednakowej skali.

3. W ostatniej karcie Watermark ustalimy znak wodny, którym podpiszemy wszystkie zdjęcia. Może być tekstowy [6], po wprowadzeniu dowolnego tekstu w przygotowane pole. Pod przyciskiem Font [6] zmienimy krój czcionki, styl, rozmiar, efekt i kolor.Jeśli mamy wcześniej przygotowany znak w pliku graficznym, zaznaczmy opcję Image i wczytujemy go przyciskiem Browse [7].
Pozostaje jeszcze określić miejsce usytuowania znaku wodnego. Do wyboru mamy pięć opcji: od góry - z prawej lub lewej strony i podobnie na dole oraz w centrum zdjęcia.
Niezależnie od wyboru miejsca, mamy jeszcze możliwość korekty położenia znaku. Wpisując odpowiednie wartości w pola [8] możemy przesunąć znak o wprowadzoną wartość w prawo lub lewo, w górę lub dół.Po wprowadzeniu wszystkich parametrów mamy możliwość podglądnięcia Preview znaku wodnego na dowolnie wybranym zdjęciu.

Gdy wszystko wygląda pomyślnie pozostaje już tylko uruchomić przetwarzanie - Convert.


Strona domowa
Licencja: freeware
System: Windows 7/Vista/XP
Pobierz: KigoImageConverter2.1.exe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails