14 listopada 2008

ResThief - wypakuj zasoby z pliku binarnego

ResThief to malutka aplikacja, której zadaniem jest automatycznie "wyciągnąć" z plików ich zasoby takie jak obrazki, ikony, AVI, dźwięki i teksty, do postaci indywidualnych obiektów. Aplikacji nie trzeba instalować, wystarczy ją uruchomić. W otwarte na pulpicie okno ResThief-a, metodą "Przeciągnij i upuść" wrzuć dowolny plik (np. plik exe lub .dll), z którego chcesz wydobyć zasoby. Folder z wypakowanymi plikami zostanie automatycznie utworzony, pod nazwą pliku źródłowego, w folderze z którego uruchomiony został ResThief.

Strona domowa
System: Windows NT/2000/XP
Pobierz: ResThief 1.20

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz musi dotyczyć publikowanego postu! W przeciwnym razie nie ukaże się.

Related Posts with Thumbnails